MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Breath man
Autor (autoři): František Pavúček
rok: 2010
délka videa: 8min. 7sec.

VideoBreath man pochází ze série auto-portrétních videí Františka Pavúčka. Sebe-reflexe, vnitřní dialog a téma identity jsou motivy, kterým se autor věnuje průběžně od roku 2009.

Jedná se o minimalistické performance. Většina z nich je postavena na zviditelnění gestikulace, která funguje jako vnitřně velmi dynamický autorefereční znak (odkazuje jen sama na sebe). V mnohém je tak prostor totalizován skrze super-ego umělce, jeho osobní magii mířící - jak jinak - dosti vysoko, k vědomí křehkosti existence a věčnosti zároveň.   

Umělec je zde jeví jako nevyzpytatelné, superiorní stvoření, které nelze - i přes veškeré pokusy o jeho institucionalizaci - snadno pochopit. Zejména v okamžiku, když si jako předmět své umělecké činnosti volí polohu solitéra: analytika své vlastní existence. I když ruku na srdce, není právě tohle správná cesta? 

Tyto psychologizující studie gest začal zpracovávat již v době svých studií v ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně (2009 - 2013). Jedná se o stále se rozrůstající doposud neuzavřený cyklus, doplněný o autorovu básnickou tvorbu. Autorské texty psané volným veršem doposud publikoval v časopise Host a průběžně je zveřejňuje i na svém webu (http://pavucek.com/text.html)

Breath man

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.