MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Small Imbecil Adventure
Autor (autoři): Martina Růžičková
rok: 2010
délka videa: 3min. 29sec.

 Série dvou performancí snímaných na statickou kameru jsou nejenom ironickou sebereflexí autorky, ale tématizují i fyzické limity lidského těla. Extrémní příklady těchto videí, vlastní zejména body-artovým autorům v 70. letech, zpravidla končily v okamžiku naprostého vyčerpání umělce. V tomto případě se spíše jedná o druh fyzického cvičení, testování vlastního ega a jeho analýzu prostřednictvím repetitivní sebe-stylizace.

Small Imbecil Adventure

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.