MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Koně
Autor (autoři): Tomáš Hodboď, Andrei Shulha, Dimitrij Kruglov
rok: 2010
délka videa: 14min. 58sec.

Autoři: Andrei Shulha, Tomáš Hodboď, John Filin Krug 

Andrei Shulha je kromě audiovizuálních performancí, na kterých v letech 2008 – 2013 často spolupracoval s Filin Krugem známý i jako dj Chepuchov hrající houseové kousky místo z djského CD mixu rovnou z CD přehrávače. Na Videu Koně se společně s Tomášem Hodboděm a Filinem Krugem přenesl z prostředí klubové scény do stájí, kde zkoumal účinky hudebních setů na chování „čtyřnohých přátel.“

Tuto audio-vizuální performance zasazenou do netradičního venkovského prostředí bychom z pohledu historie současného umění mohli řadit k projektům, ve kterých je do tvůrčího procesu kromě samotného umělce vtažen ještě jiný živočišný druh. Samotný umělec zde není v roli hlavního demiurga, ale spíše zadavatele výchozí situace, která se rozvíjí do podoby otevřeného díla. V Českém prostředí v tomto směru experimentoval například Ladislav Novák. Za asistence zootechnika rozsypal zrní do topologických obrazců, které poté nechal sezobávat slepicemi. Vznikl tak pomyslný „živý obraz.“ Ovšem tyto ve své podstatě mírumilovné intervence postavené na vyšší nebo nižší míře kooperace se zvířaty, mají i svou i odvrácenou polohu: radikální akce, které jsou často rozporuplné z hlediska etického zacházení se zvířaty.  

 

Jana Písaříková

Koně

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.