MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Porto
Autor (autoři): Dimitrij Kruglov
rok: 2010
délka videa: 8min. 7sec.

Za jedno z důležitých východisek umění performance je považována oblast rituálu a ritualizovaného chování. Do kontextu teorie performance art tuto koncepci přenesl Richard Schechner a jeho spolupracovník Viktor Turner. Teorie vycházela z díla antropologa a etnografa Arnolda van Gennepa. Ten ve svém díle The Rites of Passage (1909) zkoumal úlohu rituálu v kmenových společenstvích. Sesbíral širokou škálu etnologického materiálu a dokládal jím, že účelem rituálního obřadu bylo zprostředkování zážitku proměny, která zpravidla skončila uvedením subjektu rituálu do jiného sociálního statutu a identity. Na video záznamu performance Dimitrije Kruglova je v symbolickém slova smyslu zachycena autorova očista a pokání končící sjednocením s postavou pomyslného mnicha stojícího v pozadí záběru. 

Text: Jana Písaříková  

Porto

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.