MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: O mlčení v umění
Autor (autoři): Matúš Baluch, Václav Stratil
rok: 2012
délka videa: 0min. 50sec.

Video, 0:50 min., součást klauzurní práce, letní semestr 2012

VS: Mlčíš?

MB: Ano

VS: V umění?

MB: Nie

VS: Proč ne?

MB: Protože nerobím umenie

VS: A co tedy děláš?

MB: Mlčím

VS: Ne

Václav Stratil působil na Fakultě výtvarných umění jako vedoucí ateliéru intermédií do roku 2014. Jeho pedagogická praxe v sobě implicitně zpochybňovala samotnou možnost „učení umění“ a v hojné míře stavěla na otevřeném dialogu se studenty. Hledala různé formy kooperace ať už ve formě sdílené malby, společných hudebních koncertů nebo vzájemných improvizovaných rozhovorů, jako výsledku nebo spouštěcího bodu tvůrčího procesu.  Byl to přístup, který lze snad nejlépe definovat slovy volnost a odvaha i za cenu pochybností a tápání nad hledáním vhodné formy.   

Rozhovor Václava Stratila a Matúše Balúcha v sobě zajímavým způsobem obsahuje to, co na sklonku 50. Let artikulovat John Langshaw Austin a čím položil základy tzv. performance studies. Ve své přednášce O projevu (1955), kterou později publikoval pod názvem How to do things with words poznamenal, že častěji se zabýváme ne/pravdivoství výpovědi a zcela opomíjíme skutečnost, že výpověď je primárně procesuální záležitostí výrazně spojená s kontextem svého užití a způsobem předvádění. Balúchova popření toho, že se věnuje umění, tak ve skutečnosti deklaruje pravý opak a to díky kontextu v jakém bylo vysloveno.   

O mlčení v umění

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.