MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Art Info
Autor (autoři): Zuzana Janečková
rok: 2013
délka videa: 9min. 24sec.

Od 60. let 20. století se v teorii umění, zejména v textech Umberta Eca, M. M. Bachtina nebo J. Kristevy dostává do popředí téma aktivní role čtenáře/diváka při konstruování významu díla. Dílo samotné potom není nahlíženo z pozice dokončené struktury, ale jako výchozí bod nekonečného řetězce interpretací a možných komentářů. Art Info je pomyslnou zpravodajskou službou, ve které se kurátorka a umělkyně Zuzana Janečková spontánně vyjadřuje k umění. Reflektuje tzv. krátký estetický moment, ve kterém divák splyne s dílem a ztrácí své normální já. Bernard Berenson o něm mluví jako o mihotavém okamžiku, tak krátkém až se zdá být bez času (komentář autorky, 2013).  Skrze princip komentování Art Info odkazuje k autorčinu kurátorskému projektu No Comment (Galerii Aula, FavU VUT 25.4. - 11.5. 2012, později  přepracován v dalších dvou verzích V galerii u dobrého pastýře TIC, 4. 12. – 5. 1. 2014, 9. 10. – 20. 11. 2013).

Text: Jana Písaříková 

Art Info

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.