MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Malamut 2015
Autor (autoři): Ateliér Performance FAVU
rok: 2015
délka videa: 3min. 33sec.

Malamut je nejstarším mezinárodním festivalem akčního umění v České repulice. Koná se v ulicích, galeriích i alternativních prostorech centra Ostravy už od roku 1994. U jeho zrodu stáli výtvarní umělci Jiří Surůvka, Petr Lysáček a celá řada dalších spolupracovníků.

Na videu je pohyblivou kamerou zachycena série performancí studentů ateliéru perfomrance art Tomáše Rullera. Je pro ně charakteristické to, že více akcí probíhá simultánně, bez nutnosti viditelné vzájemné provázanosti. Ve velké míře spoléhají na otevřenou improvizaci s tím, že dopředu je stanoven přibližný čas akce, místo a rekvizity. To, co je pro tyto akce stěžejní, je primárně zkušenost času a konkrétního prostoru jejich průběhu. 

Těmito principy odkazují k činnosti mezinárodnímu hnutí Black Market International, které na bázi kolektivních akcí funguje od roku 1985 nebo k uměleckým postupům polského umělce a pedagoga Zbigniewa Libery. 

 

Jana Písaříková

 

Malamut 2015

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.