MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Neighborhood Warrior
Autor (autoři): Šimon Kadlčák
rok: 2014
délka videa: 3min. 15sec.

Tartu, 2014

Neighborhood Warrior

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.