MAP

Media archive presents

Media-Archiv představuje cyklus: Konference INTUICE/INTUITION

Intuice a světlo
rok: 2015
délka videa: 21min. 14sec.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE INTUICE

Meritem příspěvku je snaha intuitivně proniknout do spojení mezi světlem a intuicí. Kde světlo je chápáno jako metafyzická veličina, která v post-mediálním soudobém světě sehrává velkou roli.

Záměrem konference “Intuice” je zkoumat a reflektovat naše zkušenosti díky aplikování intuice v digitální éře. Tento fenomén, který stále zůstává z velké části záhadou, užívá vědomé a nevědomé zkušenosti a je považován za hnací motor inovací. Intuice je imanentní a efektivně nám umožňuje využívat naše zkušenosti. Jednotlivé části informace jsou aplikovány na specifické úkoly k vyřešení. Ochotně se podílíme na rozsáhlém procesu poskytování zkušeností a informací, který následně přetváří algoritmy našeho působení ve světě. Fakt, že nikdy nezískáme úplnou informaci o jakékoliv skutečnosti, nás vede k tomu, abychom spoléhali na zdroje, které aktivně vyhledáváme. Výsledkem je vytváření nového druhu sociální inteligence. Ta se nadále spoléhá na naše zkušenosti z fyzického světa, ale současně začleňuje také naše zkušenosti z digitální sféry. Toužíme po tom, aby nás programy ujistily o správnosti jakýchsi univerzálních pravd. Toužíme po předpokladech vytvořených na základě námi vložené intuice, jako odrazu naší vlastní zkušenosti. Co je nám následně nabízeno, je to, co je postaveno na naší vlastní zkušenosti a intuitivní volbě - tedy na tom, co jsme vložili do systému. Tím pádem je nám prezentován předpoklad touhy, který jsme sami ovlivnili.

obsah cyklu

2015    Intuice a světlo (video: 21min. 14sec.) Filip Fidla Martinek
2015    Konference Intuice - Andread Gajdošík (video: 20min. 15sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Barbora Trnková & Tomáš Javůrek (video: 30min. 57sec.) Barbora Trnková
2015    Konference Intuice - Cristina Maldonado (video: 27min. 3sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - David Kořínek (video: 24min. 58sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Helena Lukašová (video: 23min. 56sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Herwig Turk (video: 27min. 21sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Karolina Kohoutková (video: 21min. 16sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Slavo Krekovič (video: 24min. 40sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Thien Thi Nguyen (video: 34min. 13sec.) Media Archiv
2015    Konference Intuice - Tomáš Ruller (video: 18min. 45sec.) Media Archiv
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.