MAP

Media archive presents

výpis zveřejněných děl autora

Lada Kopřivová

Slavnost (2010)
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.