MAP

Media archive presents

výpis zveřejněných děl autora

Sandra Svobodová

Crash Test (2017)
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.