MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Kouřící trubky
Autor (autoři): Ateliér Performance FAVU
rok: 2018
délka videa: 5min. 38sec.

Helush Yiraq

Trubky, z nichž uniká pára, jsou brněnským fenoménem, který mě jako stážistku z Prahy nemohl nechat v klidu. Rozhodla jsem se tedy tomuto tématu věnovat, obzvlášť proto, že jednak tyto komínky pomalu mizí (v současné době jich je v ulicích Brna zhruba 40), a také proto, že tento semestr byl nejspíš pro mě v Brně posledním. Nejdřív jsem řešila otázku, jaký vytvořit scénář. Díky Jennifer Helia De Felice jsem absolvovala konzultaci s kameramanem a spolu s ním uvažovala o koncepci videa. Nakonec jsem vyrazila natáčet ve třech prosincových dnech bez plánu a ukázalo se, že zajímavé věci přišly samy, aniž bych je musela režírovat. Obešla jsem asi 36 trubek (mapu mi poskytly Teplárny Brno), postavila před ně kameru a nechala věci, ať se dějí. Do záběrů tedy vstupovali kolemjdoucí lidé, záběry spolu různě vizuálně souvisely atd. Z natočeného materiálu jsem vybrala ty, které se sebou nějak korespondovaly, či byly zajímavé tím, že do nich něco/někdo vstoupil/o. Rytmizovaný hluk dodává videu
stylizaci, která ho posouvá od realističnosti směrem do kouřového dýmu z trubek. 

popis projektu multimediálního archivu FaVU VUT v Brně

Tento archivní materiál nebyl doposud přístupný jak badatelům, tak široké veřejnosti se zájmem o umění. Tvorba internetové databáze je jedinečnou příležitostí, jak to změnit.

Součástí archivu budou také editorské výběry formou odborné reflexe archivovaných děl, které umožní lépe pochopit dobový kontext vzniku a vývoje multimediální umělecké tvorby v České republice.

V rámci přípravného týmu projektu multimediálního archivu prozatím došlo ke zhodnocení stavu technického zázemí FaVU VUT a jeho možností, které poskytuje pro realizaci projektu.

Dále byly nadefinovány základní parametry databázového portálu a požadavky, které by měl splňovat pro realizaci funkčního a dlouhodobě udržitelného on-line archivu.
Multimediální archiv FaVU VUT usiluje o zpřístupnění a reflexi archivu, který na fakultě existuje už od roku 1994. Jeho fond se zaměřuje na cenná díla z oblasti videoartu, performance a multimédií od devadesátých let po současnost.

Důležitou součástí je také dokumentace výstav a sympózií Hi-Tech (1994 – 1997), které v Brně představily tvorbu celosvětově uznávaných autorů jako je například Stelarc, Bohuslav a Steina Vasulkovi, Chris Hill, Jeffrey Shaw.

Historicky cenný materiál archivu doplňuje také video–archiv Bohuslava Vasulky: brněnského rodáka, celosvětově uznávaného umělce a nositele čestného doktorátu VUT z roku 2004. V Brně představil českou premiéru dnes již legendárního představení Divadlo hybridních automatů (BVV, veletrh Invex, 1993) a prezentaci pionýrů Amerického experimentálního umění (FaVU VUT Květná 34, 1994).

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.