MAP

Media archive presents

dílo uložené v Media-Archivu

Název díla: Napětí
Autor (autoři): František Pavúček
rok: 2013
délka videa: 2min. 11sec.

Video napětí pochází ze série auto-portrétních videí Františka Pavúčka. Sebe-reflexe, vnitřní dialog a téma identity jsou motivy, kterým se autor věnuje průběžně od roku 2009.

Jedná se o minimalistické performance. Většina z nich je postavena na zviditelnění gestikulace, která funguje jako vnitřně velmi dynamický autorefereční znak (odkazuje jen sama na sebe). V mnohém je tak prostor totalizován skrze super-ego umělce, jeho osobní magii mířící - jak jinak - dosti vysoko, k vědomí křehkosti existence a věčnosti zároveň.   

Umělec je zde jeví jako nevyzpytatelné, superiorní stvoření, které nelze - i přes veškeré pokusy o jeho institucionalizaci - snadno pochopit. Zejména v okamžiku, když si jako předmět své umělecké činnosti volí polohu solitéra: analytika své vlastní existence. I když ruku na srdce, není právě tohle správná cesta? 

Tyto psychologizující studie gest začal zpracovávat již v době svých studií v ateliéru performance na Fakultě výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně (2009 - 2013). Jedná se o stále se rozrůstající doposud neuzavřený cyklus, doplněný o autorovu básnickou tvorbu. Autorské texty psané volným veršem doposud publikoval v časopise Host a průběžně je zveřejňuje i na svém webu (http://pavucek.com/text.html)

 

Jana Písaříková

popis projektu multimediálního archivu FaVU VUT v Brně

Tento archivní materiál nebyl doposud přístupný jak badatelům, tak široké veřejnosti se zájmem o umění. Tvorba internetové databáze je jedinečnou příležitostí, jak to změnit.

Součástí archivu budou také editorské výběry formou odborné reflexe archivovaných děl, které umožní lépe pochopit dobový kontext vzniku a vývoje multimediální umělecké tvorby v České republice.

V rámci přípravného týmu projektu multimediálního archivu prozatím došlo ke zhodnocení stavu technického zázemí FaVU VUT a jeho možností, které poskytuje pro realizaci projektu.

Dále byly nadefinovány základní parametry databázového portálu a požadavky, které by měl splňovat pro realizaci funkčního a dlouhodobě udržitelného on-line archivu.
Multimediální archiv FaVU VUT usiluje o zpřístupnění a reflexi archivu, který na fakultě existuje už od roku 1994. Jeho fond se zaměřuje na cenná díla z oblasti videoartu, performance a multimédií od devadesátých let po současnost.

Důležitou součástí je také dokumentace výstav a sympózií Hi-Tech (1994 – 1997), které v Brně představily tvorbu celosvětově uznávaných autorů jako je například Stelarc, Bohuslav a Steina Vasulkovi, Chris Hill, Jeffrey Shaw.

Historicky cenný materiál archivu doplňuje také video–archiv Bohuslava Vasulky: brněnského rodáka, celosvětově uznávaného umělce a nositele čestného doktorátu VUT z roku 2004. V Brně představil českou premiéru dnes již legendárního představení Divadlo hybridních automatů (BVV, veletrh Invex, 1993) a prezentaci pionýrů Amerického experimentálního umění (FaVU VUT Květná 34, 1994).

nejnovější zveřejněná díla

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.